รถบิ๊กไบค์” กำหนดอายุผู้ซื้อ-ทำใบขับขี่ 21 ปีขึ้นไป

นักวิชาการจี้รัฐบาลทำหนังสือถึงนายกฯ เร่งแก้ปัญหา “บิ๊กไบค์” กำหนดอายุผู้ซื้อ – ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์อายุ 21 ปีขึ้นไป
หากรัฐบาลจริงใจและต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใหญ่ทั้งในเรื่องของมาตรฐานถนนพฤติกรรมการขับขี่มาตรฐานและสมรรถนะของรถ รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่ที่เป็นเด็กและผู้ใช้รถบิ๊กไบค์

“ ในบรรดานักวิชาการของเราเองมีความกังวลอย่างยิ่งว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่ไม่ได้ จำกัด อายุผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ไว้ที่ 21 ปีขึ้นไปตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปสช.) เสนอแนะและยังไม่มีความชัดเจนว่าจะบังคับใช้การควบคุมอย่างไร การฝึกอบรมผู้ขับขี่โดยเฉพาะประเด็นที่ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดเครื่องยนต์ 400 ซีซีขึ้นไปซึ่งตรงกันข้ามกับสถิติพบว่าเด็กอายุ 15-20 ปีส่วนใหญ่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์หนัก 250-399 ซีซี ”

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื้อรังของระบบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ควรจะเป็นระบบการออกใบอนุญาตขับรถ (GDL) ที่ได้รับการวิจัยแล้วช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่รายใหม่ได้เกือบ 25%